Element Galerie

Element Galerie slouží k zobrazení několika obrázků za pomocí galerie. V tomto návodu se dozvíte, jak na to.

Jestliže chcete umístit do vaší stránky galerii obrázků, použijte element Galerie. Chycením a umístěním na vybrané místo jej vložíte do stránky.

Kliknutím do prostoru elementu nebo na ikonu tužky se dostanete do jeho nastavení.

V levém panelu najdete záložky:

  • Galerie
  • Vzhled
  • Slider
  • Pokročilé

GALERIE

V této záložce vyberte obrázky, které chcete v galerii nechat zobrazit. Klikněte na tlačítko Přidat obrázky a z knihovny vyberte obrázky (pro výběr více obrázků najednou podržíme CTRL). Pokud obrázky v knihovně ještě nejsou, je potřeba je nahrát přes první záložku Nahrávání souborů. Podrobněji se o tomto postupu můžete dočíst v návodu pro Element Obrázek.

Po přidání obrázků můžete s obrázky dále pracovat- např. je uchopit a měnit jim pořadí nebo je prostřednictvím koše smazat.

Tužka slouží pro editaci obrázku, respektive nastavení titulku a alternativního textu. Titulek se zobrazí v galerii na pozici místo textu "Lorem ipsum" v náhledu vzhledu galerie.

Alternativní text doplňte tak, aby co nejlépe vystihoval, co je obsahem obrázku. Optimalizujete tím své stránky pro vyhledávače.

VZHLED

Druhou záložkou elementu je Vzhled galerie. Jako první nastavíte poměr stran obrázků. Stačí kliknout na roletku a vybrat poměr, který vám bude vyhovovat.

Na této záložce si také nastavíte počet sloupců v galerii, opět kliknutím na roletku. Uzpůsobit si zde můžete i mezery mezi obrázky nebo efekt po najetí myši. V posledním bodě si nastavíte, jak má element s popisky vypadat.

SLIDER

Další záložkou elementu je  slider. Pokud chcete, aby byla tato možnost aktivní, klikněte na OFF, čímž přepnete do polohy ON. Poté si můžete nastavit Typ animace. Na výběr máte dvě možnosti - Prolínání nebo Zprava doleva. 

V nastavení můžete také vypnout/zapnout Autoplay. Vypnutý (OFF) znamená, že lze slidy na stránce posouvat pouze ručně. V případě, je-li Autoplay zapnutý (ON), budou se obrázky měnit samy. 

Na této záložce také volíte, zda skryjete navigaci (ON), nebo ji necháte zapnutou.

Dále nastavujete Zpoždění slidů, což je doba, po jakou je obrázek na stránce, než se přesune na další a  Délku animace, což je čas, po který se bude obrázek přesouvat.

Nastavíte tu také, zda chcete mít u slidů světlé či tmavé ovládací prvky

Až budete mít nastavení hotové, klikněte na ULOŽIT. Jak vypadá rozdíl mezi barvou ovládacích prvků můžete vidět níže.

POKROČILÉ

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.