Element Galerie

Element Galerie slouží k zobrazení několika obrázků za pomocí galerie. V tomto návodu se dozvíte, jak na to. Chycením a umístěním na vybrané místo Galerii vložíte do stránky.

Kliknutím do prostoru elementu nebo na ikonu tužky se dostanete do jeho nastavení.

Galerie

V této záložce vyberte obrázky, které chcete v galerii nechat zobrazit. Klikněte na tlačítko Přidat obrázky a z knihovny vyberte obrázky (pro výběr více obrázků najednou podržíme CTRL ve Windows, nebo CMD v Mac). Pokud obrázky v knihovně ještě nejsou, je potřeba je nahrát přes první záložku Nahrávání souborů.

Po přidání obrázků můžete s obrázky dále pracovat - např. je uchopit a měnit jim pořadí nebo je prostřednictvím koše smazat.

Tužka slouží pro editaci obrázku, respektive nastavení titulku a alternativního textu. Titulek se zobrazuje pouze v případě, že ve v rámci vzhledu galerie vybrán vzhled, ve kterém je titulek zakomponován.

Alternativní text doplňte tak, aby co nejlépe vystihoval, co je obsahem obrázku. Optimalizujete tím své stránky pro vyhledávače.

Vzhled

Druhou záložkou elementu je Vzhled. Jako první nastavíte poměr stran obrázků. Stačí kliknout na roletku a vybrat poměr, který vám bude vyhovovat. Na této záložce si také nastavíte počet sloupců v galerii, opět kliknutím na roletku. Uzpůsobit si zde můžete i mezery mezi obrázky nebo efekt po najetí myši. V posledním bodě si nastavíte, jak má element s popisky vypadat a jaké má být písmo popisků.

Slider

Další záložkou elementu je slider. Pokud chcete, aby byla tato možnost aktivní, přepněte přepínač do polohy ON. Poté si můžete nastavit Typ animace. Na výběr máte dvě možnosti - Prolínání nebo Zprava doleva. 

V nastavení můžete také vypnout/zapnout Autoplay. Vypnutý znamená, že lze slidy na stránce posouvat pouze ručně. Pokud je autoplay zapnutý, budou se obrázky posouvat automaticky. 

Na této záložce také volíte, zda skryjete navigaci, nebo ji necháte zapnutou. Navigací jsou myšleny tečky pod galerií, skrze které je možné se mezi jednotlivými slidy přepínat. U ovládacích prvků si můžete v tomto nastavení zvolit, zda budou světlé, nebo tmavé.

Dále nastavujete Zpoždění slidů, což je doba, po jakou je obrázek na stránce, než se přesune na další a Délku animace, což je čas, po který se bude obrázek přesouvat.

Pokročilé

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.

Potřebujete pomoct? Kontaktujte nás Kontaktujte nás