Element Obrázek s textem

Element obrázek s textem slouží k zobrazení obrázku s jeho popisem nebo průvodním textem. V tomto návodu se dozvíte, jak na to.

Jestliže chcete umístit do vaší stránky obrázek s textem, použijte element  Obrázek s textem. Chycením a umístěním na vybrané místo jej vložíte do stránky.

ÚPRAVA TEXTU A NADPISU

Text a nadpis upravíte přímo na stránce, kam jste element vložili. Stačí kliknout do textu, smazat původní a napsat váš vlastní. V momentě, kdy kliknete do textu, zobrazí se vám také různé možnosti úprav písma - písmo tak můžete ztučnit, použít kurzivu, podtrhnout jej anebo mu přiřadit jinou barvu. 

Pokud chcete začít psát nový odstavec, použijte klávesu  Enter. Pokud chcete psát na nový řádek bez toho, aniž by zde byla mezera mezi odstavci, použijte klávesy Shift + Enter.

DALŠÍ ÚPRAVY ELEMENTU

Kliknutím na ikonu tužky se dostanete do jeho nastavení.

V levém panelu najdete záložky:

  • Obsah
  • Vzhled
  • Pokročilé

OBSAH

První možností záložky Obsah je možnost Vybrat obrázek. Kliknutím na ikonu nahrajete obrázek. Pokud nevíte jak, použijte návod pro úpravu obrázků.

Další, co ze můžete uzpůsobit je viditelnost jednotlivých prvků elementu. Můžete například skrýt nadpis nebo text. Chcete-li mít obojí viditelné, nechte posuvníky v poloze OFF.

Potřebujete-li z nějakého důvodu skrýt jednu z variant, třeba text, klikněte na OFF, čím přepnete do polohy ON - text bude skryt a viditelný zůstane jen nadpis. Viz. obrázek níže.

Uvedením posuvníku do polohy ON u možnosti Zobrazit tlačítko, se v elementu obrázku s textem zobrazí i tlačítko. V případě, kdy máte tuto možnost aktivovanou (modře svítí ON), přibudou zde také možnosti tlačítka jako je úprava jeho popisku nebo vložení URL. Více informací o tlačítku najdete v samostatném návodu Element Tlačítko.

VZHLED

Na záložce vzhled nastavujete styl elementu, jehož nabídka se vám zobrazí po kliknutí do ikony Styl elementu.

Poměr obrázku (např. 16:9, 3:2 a další), který vyberete kliknutím na roletku a vybráním vámi zvolené varianty.

Zvolíte zde také, jakou velikost bude mít obrázek vzhledem k textu (vyberete kliknutím na roletku a označením zvolené varianty). Tedy to, na jaké rozloze celkové plochy bude obrázek a na jaké text. Viz. ukázka na obrázcích níže.

Dalšími možnostmi, které na této záložce můžete nastavit, je pozice obrázku vpravo nebo vlevo (viz. obrázky níže) nebo zarovnání textu.

POKROČILÉ

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.