Element Textové pole 2.0

V tomto návodu si ukážeme, jak využít základní element Textové pole.

Element přidáme přes tlačítko Přidat element>záložka Základní>ikona Textové pole.

Po kliknutí se dostáváme již do editace elementu, kde najdeme dvě záložky:

  • TEXT
  • FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

TEXT

V záložce text pomocí editoru můžeme vkládat a upravovat texty. Ve výchozím nastavení vidíme jeden řádek nástrojů pro úpravu textu. Pokud chceme použít rozšířené možnosti editoru, klikneme na poslední ikonku v řádku nástrojů (viz. Obrázek) a zobrazí se nám řádek druhý, který nabídne další možnosti úpravy textu.

Pokud pomocí elementu text vkládáte na stránku nadpis, označte daný nadpis statusem h1-h6. H1 slouží pro hlavní nadpis na stránce a status h1 byste měli použít na každé stránce pouze jednou. Pro podnadpisy použijte h2, případně pokud je struktura stránky ještě podrobnější, tak h3 atd. 

h1-h6

TIP

Pro vkládání nadpisů je ideální použít Element nadpis

Těsně nad editor najdeme také tlačítko Mediální soubory. Po rozkliknutí se nám zobrazí naše knihovna medií, kde můžeme klikutím vybrat požadovaný soubor, nebo soubor můžeme nahrát přes záložku Nahrávání souborů. Soubor můžeme vložit také z jiného uložiště přes URL adresu.

Pokud vkládáme obrázek, můžeme po vložení do textového pole upravit jeho polohu a velikost. Po kliknutí na něj se nám zobrazí ikony pro změnu umístění a tužka pro editaci, kde můžeme upravit např. velikost.

Velikost můžeme rovněž změnit tažením za pravý dolní roh obrázku.

Pokud patříte mezi ty zdatnější, můžete editor přepnout do HTML a text upravovat ručně pomocí tohoto kódu.

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

Druhou záložkou elementu je formátování textu. Zde si můžeme nastavit velikost, font, tloušťku a barvu písma a také velikost řádků. Pod nastavením písma si ještě můžeme vybrat styl odrážek. Pokud písmo nebo odrážky necháme nevyplněny a tedy s pomlčkou, nastavení se přebírá z nastavení stránky, popřípadě z globálního nastavení webu.

Formátování, které nastavíme zde, bude platné pro veškerý vložený text. Jinou barvu a další nastavení pouze u části textu uděláme přímo v editoru po označení příslušného textu. Funkce jednotlivých polí se nám zobrazí po najetí myší na ikonu.

Pod volbou odrážky ještě najdeme možnost zvolit pozadí textového pole. První (automaticky vybraná volba) je bez pozadí. Pokud vybereme druhou volbu, zobrazí se nám možnost volby barvy pozadí.

Výsledek

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.