Element Tlačítko

Element Tlačítko můžeme použít pro odkázání návštěvníka na jinou stránku nebo k zobrazení pop-up okna. Více v tomto návodu.

Element přidáme přes tlačítko Přidat element>záložka Základní>ikona Tlačítko.

Po kliknutí se dostáváme již do editace elementu, kde najdeme tři záložky

  • TLAČÍTKO
  • VZHLED TLAČÍTKA
  • DVOJTLAČÍTKO

TLAČÍTKO

Jako první si volíme text tlačítka. Tento text bude umístěn doprostřed textu.  O sekci níže určujeme tlačítko akci, která má být vykonána, pokud na něj někdo klikne. Máme zde na výběr:

  • Otevřít stránku - do pole níže tedy umístíme URL stránky, na kterou chceme odkazovat. Dále zvolíme, zda chceme uvedenou stránku otevřít ve stávajícím okně (nezakliknuté pole) nebo v novém okne (zakliknuté pole)

  • Zobrazit pop-up - z nabídky níže buď vybereme námi vytvořený pop-up nebo vytvoříme nový pomocí tlačítka vytvořit nový popup a poté jej vybereme. Návod na tvorbu pop-upů zde.

Poté zvolíme umístění tlačítka v elementu - vlevo, na střed nebo vpravo.

VZHLED TLAČÍTKA

V záložce vzhled tlačítka můžeme zvolit styl tlačítka pomocí rozbalovací lišty vpravo.

Dále volíme v záložce Tlačítko pod stylem font textu tlačítka (velikost, barvu,...) a pozadí tlačítka. Pokud vybereme jinou koncovou barvu, docílíme barevného přechodu. Na stupnici nastavíme zakulacení rohů - čím vyšší číslo, tím oblejší rohy. A níže pak můžeme definovat výšku a šířku tlačítka.

Ve druhé záložce Hover nastavíme vzhled tlačítka po najetí na tlačítko myší - barvu pozadí, efekt (přiblížení tlačítka po najetí myší - Scale), barvu písma a ohraničení.

DVOJTLAČÍTKO

Pokud chceme umístít dvě tlačítka vedle sebe v jednom elementu, použijeme k tomu záložku dvojtlačítko. Po zakliknutí volby zobrazit druhé tlačítko nastavíme vzhled druhého tlačítka stejným způsobem, jako jsme nastavovali první.

Výsledek výše uvedeného nastavení