Element Tlačítko 2.0

Element Tlačítko můžeme použít pro odkázání návštěvníka na jinou stránku nebo k zobrazení pop-up okna. Více v tomto návodu.

Element přidáme přes tlačítko Přidat element>záložka Základní>ikona Tlačítko.

Po kliknutí se dostáváme již do editace elementu, kde najdeme tři záložky

  • TLAČÍTKO
  • VZHLED TLAČÍTKA
  • DVOJTLAČÍTKO

TLAČÍTKO

Jako první si volíme text tlačítka. Tento text bude umístěn doprostřed textu.  O sekci níže určujeme tlačítko akci, která má být vykonána, pokud na něj někdo klikne. Máme zde na výběr:

  • Otevřít stránku - do pole níže tedy umístíme URL stránky, na kterou chceme odkazovat. Dále zvolíme, zda chceme uvedenou stránku otevřít ve stávajícím okně (nezakliknuté pole) nebo v novém okne (zakliknuté pole)

  • Zobrazit pop-up - z nabídky níže buď vybereme námi vytvořený pop-up nebo vytvoříme nový pomocí tlačítka vytvořit nový popup a poté jej vybereme. Návod na tvorbu pop-upů zde.

Poté zvolíme umístění tlačítka v elementu - vlevo, na střed nebo vpravo.

VZHLED TLAČÍTKA

V záložce vzhled tlačítka můžeme zvolit styl tlačítka pomocí rozbalovací lišty vpravo.

Dále volíme v záložce Tlačítko pod stylem font textu tlačítka (velikost, barvu,...) a pozadí tlačítka. Pokud vybereme jinou koncovou barvu, docílíme barevného přechodu. Na stupnici nastavíme zakulacení rohů - čím vyšší číslo, tím oblejší rohy. A níže pak můžeme definovat výšku a šířku tlačítka.

Ve druhé záložce Hover nastavíme vzhled tlačítka po najetí na tlačítko myší - barvu pozadí, efekt (přiblížení tlačítka po najetí myší - Scale), barvu písma a ohraničení.

DVOJTLAČÍTKO

Pokud chceme umístít dvě tlačítka vedle sebe v jednom elementu, použijeme k tomu záložku dvojtlačítko. Po zakliknutí volby zobrazit druhé tlačítko nastavíme vzhled druhého tlačítka stejným způsobem, jako jsme nastavovali první.

Výsledek výše uvedeného nastavení

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.