Blok Slider

Jestliže chcete umístit do vaší stránky slider, použijte blok Slider. Tento blok nejčastěji využijete na úvodní straně webu. Blok najdete v Bloky > Slider. Chycením a umístěním na vybrané místo ho vložíte do vybrané stránky. 

Do nastavení tohoto bloku se dostanete kliknutím na ikonu tužky.

Slider

V této záložce najdete jednotlivé snímky slideru. Pořadí snímků (slidů) můžete upravit pomocí ikonky šipky do čtyř stran. Tažením snímek zařadíte na požadované místo. Dále se u každého snímku zobrazují ikonky tužky pro editaci a koše pro smazání. Pokud chcete přidat nový snímek, stačí kliknout na tlačítko Přidat slide.

Po kliknutí na tužku editace můžete vybrat obsah, který se bude v rámci tohoto snímku zobrazovat. Obsahů můžete vytvořit více a následně je jednotlivým snímkům slideru přiřadit. Pokud obsah snímku ještě nemáte vytvořený, klikněte na tlačítko Vytvořit nový obsah

Pokud máte již obsah vytvořený, stačí ho vybrat ze seznamu a potvrdit tlačítkem Hotovo. Vybraný obsah můžete editovat pomocí ikony tužky. V případě, že chcete jeden z obsahů duplikovat, kliknete na ikonku 2 čtverečků za sebou. Pokud chcete vybraný obsah smazat, klikněte na ikonku koše.

Po kliknutí na editaci se obsah zobrazí přes celou stránku

Na pravé straně se zobrazuje obsah snímku. U snímku není třeba řešit odsazení. Odsazení, které se nastavuje zde v editaci, se nebere v potaz. Odsazení se použije podle toho, co je nastaveno u bloku Slider v záložce Nastavení (viz níže). V tomto kroku tedy záleží pouze na obsahu. Do snímku můžete vložit elementy Textové pole, Nadpis, Tlačítko a Obrázek.

Pokud chcete změnit pozadí slideru, stačí kliknout na ikonku tužky, která se zobrazuje vlevo nahoře u daného bloku.

V záložce Nastavení slidu je možné nastavit barvu / obrázek v pozadí. U obrázku si můžete nastavit, zda se bude přizpůsobovat obrazovce. Pokud tuto možnost deaktivujete, můžete si nastavit velikost a opakování obrázku v určených směrech. Dále si můžete nastavit barevný filtr, který bude obrázek překrývat.

Jako poslední možnost je zde nastavení textů snímku. Můžete si zvolit, zda se budou texty přizpůsobovat automaticky, popř. zda se mají zobrazovat defaultním (výchozím) nebo inverzním fontem a barvou. Poslední možností je vlastní nastavení. Pokud si tuto možnost vyberete, budete si moci barvu a font písma vybrat ručně.

V levém menu v záložce Stránka najdete možnosti změnit název a změnit šablonu. Název se zobrazuje v seznamu obsahů, které se používají pro slidery. V rámci výběru šablony je možné určit vzhled daného snímku a zarovnání vloženého obsahu. Je možné vybrat z 5 šablon, které Mioweb nabízí.

POZOR: Pokud změníte šablonu snímku, dojde ke smazání již vytvořeného obsahu a bude potřeba jej vytvořit znovu.

Nastavení

První možností je nastavení výšky slideru. Můžete nastavit výšku na celou obrazovku, nebo vlastní výšku. U možnosti vlastní je třeba nastavit, jakou výšku v pixelech tento blok bude mít. Tato možnost má vliv na odsazení obsahu v daném bloku.

Dále si zde můžete nastavit typ animace. Zde můžete vybírat z 2 možností - zprava doleva a prolínání. 

U slideru si můžete zvolit, zda se bude přehrávat automaticky. V takovém případě stačí aktivovat možnost Zapnout autoplay. Můžete si také zvolit, zda chcete skrýt navigaci slideru (šipky pro posouvání a kolečka pro zobrazení všech snímků). Dále si můžete zvolit barevné schéma navigace. Pokud vyberete možnost Automaticky, barva navigace se přizpůsobí pozadí daného snímku.

V tomto nastavení také najdete zpoždění slidů a délku animace. Zpoždění určuje po jaké době se snímky při automatickém přehrávání přepnou. 

Viditelnost

Zde si můžete nastavit, na jakých zařízeních se bude slider zobrazovat. Dále je zde možnost zvolit, po jaké době se slider na webu načte. Pokud zadáte např. hodnotu 5, zobrazí se slider 5 sekund po načtení stránky, kde se slider nachází.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.

Potřebujete pomoct? Kontaktujte nás Kontaktujte nás