Element Tlačítko 3.0

Element Tlačítko můžete použít pro odkázání návštěvníka na jinou stránku nebo k zobrazení pop-up okna. Více v tomto návodu.

Element tlačítko přidáte na stránku pomocí Elementu " Tlačítko".

Kliknutím na ikonu tužky se dostanete do nastavení tlačítka.

V levém panelu najdete tyto záložky:

  • Tlačítko
  • Dvojtlačítko
  • Pokročilé

TLAČÍTKO

Jako první si volíte text tlačítka. Tento text bude umístěn doprostřed textu. V řádku níže pak nastavíte velikost tlačítka - malé, střední, velké nebo vlastní.

O sekci níže určíte tlačítku akci, která má být vykonána, pokud na něj někdo klikne. Máte zde na výběr:

  • Otevřít stránku - v poli "Odkazovat na" vyberete stránku svého webu, na kterou chcete odkazovat. Pokud chcete, aby byla stránka otevřena v novém okně, zaklikněte ikonku vedle pole odkazovat na (rozsvítí se modře), pokud má být stránka otevřena ve stejném okně, ikonka zůstane černá.

V případě, že si přejete zadat vlastní URL (tedy odkazovat mimo váš web), popojeďte posuvníkem vedle textu zadat vlastní URL tak, aby se rozsvítilo zeleně ON a zadejte vámi požadovanou adresu, která se má po kliknutí na tlačítko otevřít.

  • Zobrazit pop-up - z nabídky níže buď vyberete vámi vytvořený pop-up nebo vytvoříte nový pomocí možnosti vytvořit nový popup a poté jej vybereme. Návod na tvorbu pop-upů zde.

Poté zvolíte zarovnání tlačítka na stránce - vlevo, na střed nebo vpravo.

VZHLED TLAČÍTKA

Vzhled tlačítka vyberete pomocí varianty Vzhled tlačítka.

Pokud chcete ovšem vzhled jiný, nastavíte ho přímo v nastavení webu, kde si přednastavíte tlačítka, která budete používat. Kliknutím na nastavení webu rozbalíte nabídku, kde vyberete záložku vzhled.

TIP: Doporučujeme používat jednotný styl tlačítek na celém webu. Je vhodné si vytvořit inverzní verzi tlačítka např. pro použití na tmavém/barevném pozadí.

Vyberete možnost tlačítka webu a můžete vybrat z předdefinovaných tlačítek nebo vytvořit tlačítko nové kliknutím na Přidat styl tlačítka.

Při výběru stylu pak volíte pozadí tlačítka, styl tlačítka, barvu písma,font,  zakulacení rohů, výšku a šířku. Pokud vyberete jinou koncovou barvu, docílíte barevného přechodu - možnost gradient ON pod variantou pozadí tlačítka. Po vytvoření vlastního stylu klikněte na uložit.

Ve druhé záložce Hover nastavíme vzhled tlačítka po najetí na tlačítko myší - přiblížení tlačítka po najetí myší, zesvětlení tlačítka, ztmavení, nebo efekt vlastní.

DVOJTLAČÍTKO

Pokud chcete umístit dvě tlačítka vedle sebe v jednom elementu, použijete k tomu záložku dvojtlačítko. Po zakliknutí volby Zobrazit druhé tlačítko (modře svítí ON) nastavíte vzhled druhého tlačítka stejným způsobem jako jste nastavovali první.

POKROČILÉ

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto  návodem pro pokročilé nastavení.