Nastavení vzhledu jednotlivých stránek 3.0

Menu návodu: Pozadí a formátování / Hlavička stránky / Patička stránky /  Šablona stránky

Pro nově vytvořenou stránku platí jako výchozí nastavení, globální nastavení vzhledu webu (najdete přes vzhled webu  > pozadí a formátování)

Jestliže nechcete, aby daná stránka přebírala nastavení celého webu, ale měla vlastní vzhled, musíte ho nastavit v lokálním nastavení. To provedete následujícím způsobem:

Úvodní krok: V levém panelu kliknete na druhý sloupec „STRÁNKA“ a poté kliknete na „Vzhled stránky“.


Pozadí a formátování

Jestliže kliknete na možnost „Pozadí a formátování“ na stejném místě se vám otevře nabídka pro změnu vzhledu konkrétní stránky, na které se pohybujete.

Box „VLASTNÍ POZADÍ“

Máte zde možnost aktivovat vlastní pozadí stránky. V momentě aktivování pozadí se otevře nabídka pro volbu barvy pozadí. Dále máte možnost nahrát na pozadí obrázek, vytvořit slider nebo vložit video.

TIP:

Hledejte tři malé ikonky vedle sebe. Při jejich přepnutí můžete vždy navolit odlišné nastavení pro zařízení, které ikony znázorňují.

Box „FORMÁTOVÁNÍ TEXTŮ“

Dále v nastavení naleznete možnost nastavení fontu pro nadpisy a běžné texty. Kromě toho si můžete zvolit barvy pro inverzní texty, texty odkazů a barvu odkazů po najetí myši. 

Box „TEXTY V TEXTOVÉM ELEMENTU“

Další box vám umožňuje přednastavit si nadpisy v různých velikostech H1 až H6 a grafickou podobu odrážek. Tyto velikosti textu budete používat v elementech s texty.

Box „POKROČILÉ“ 

V boxu „POKROČILÉ“ můžeme nastavit ještě šíři stránky. Defaultně jsou všechny stránky nastavený na šíři 970px, pokud jste toto nezměnili v globálním nastavení webu.


Hlavička stránky

Hlavička stránky se nastavuje stejně jako Hlavička webu, proto můžete použít tento návod pro nastavení hlavičky webu. Dejte si však pozor, abyste nastavovali hlavičku stránky.


Patička stránky

Patička stránky se nastavuje stejně jako Patička webu, proto můžete použít tento návod pro nastavení patičky webu. Dejte si však pozor, abyste nastavovali patičku stránky.


Šablona stránky

Poslední záložkou v nastavení vzhledu stránky je „Šablona stránky“. Zde si můžete změnit vzhled vaší stránky podle předpřipravených vzhledů MioWebu.

Pozor:

změna šablony stránky změní taktéž obsah, který se smaže.