Nastavení vzhledu jednotlivých stránek

Menu návodu: Pozadí a formátování / Hlavička stránky / Patička stránky /  Šablona stránky

Pro nově vytvořenou stránku platí jako výchozí nastavení globální nastavení vzhledu webu (najdete přes vzhled webu  > pozadí a formátování)

Jestliže nechcete, aby daná stránka přebírala nastavení celého webu, ale měla vlastní vzhled, musíte jej nastavit v lokálním nastavení. To provedete následujícím způsobem:

V levém panelu přejděte na STRÁNKA > Vzhled stránky


Pozadí a formátování

Jestliže kliknete na možnost Pozadí a formátování na stejném místě se vám otevře nabídka pro změnu vzhledu konkrétní stránky, na které se pohybujete. Pokud zde nic neupravíte, přebírá se globální nastavení pro celý web.

Box VLASTNÍ POZADÍ

Máte zde možnost aktivovat vlastní pozadí stránky. V momentě aktivování pozadí se otevře nabídka pro volbu barvy pozadí. Dále máte možnost nahrát na pozadí obrázek, vytvořit slider nebo vložit video.

TIP:

Hledejte tři malé ikonky vedle sebe. Při jejich přepnutí můžete vždy navolit odlišné nastavení pro různá zařízení (tablet, mobil), které ikony znázorňují.

Box FORMÁTOVÁNÍ TEXTŮ

V tomto nastavení naleznete možnost nastavení fontu pro nadpisy a běžné texty. Kromě toho si můžete zvolit barvy pro inverzní texty, texty odkazů a barvu odkazů po najetí myši. 

Box TEXTY V TEXTOVÉM ELEMENTU

Další box vám umožňuje přednastavit si nadpisy v různých velikostech H1 až H6 a grafickou podobu odrážek. Tyto velikosti textu budete používat v elementech s texty.

Box POKROČILÉ 

V boxu POKROČILÉ můžete nastavit ještě šíři stránky. Defaultně jsou všechny stránky nastavený na šíři 970px, pokud jste toto nezměnili v globálním nastavení webu.

Hlavička stránky

Hlavička stránky se nastavuje stejně jako Hlavička webu, proto můžete použít tento návod pro nastavení hlavičky webu. Dejte si však pozor, abyste nastavovali hlavičku stránky, pokud je to vaším záměrem.

Patička stránky

Patička stránky se nastavuje stejně jako Patička webu, proto můžete použít tento návod pro nastavení patičky webu. Dejte si však pozor, abyste nastavovali patičku stránky, pokud je to vaším záměrem.

TIP:

Volbu Bez hlavičky/Bez patičky využijete např. pro kampaňové nebo prodejní stránky, pokud si přejete, aby pozornost nerušilo menu a návštěvník se fokusoval pouze na zobrazený obsah.

Šablona stránky

Poslední záložkou v nastavení vzhledu stránky je Šablona stránky. Zde si můžete změnit vzhled vaší stránky podle předpřipravených vzhledů Miowebu.

Pozor:

Změna šablony stránky změní taktéž obsah, který se smaže.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.