Element Nadpis

Jestliže chcete umístit do vaší stránky nadpis, použijte stejnojmenný element -  Nadpis. Chycením a umístěním na vybrané místo jej vložíte do stránky.

Kliknutím do prostoru elementu můžete editovat text, přes  ikonu tužky se pak dostanete do dalšího nastavení.

V levém panelu najdete dvě záložky:

  • Vzhled
  • Pokročilé

VZHLED

Na této záložce si můžete nastavit velikost nadpisu, jeho barvu a font.

Kromě základního vzhledu nadpisu si níže můžete vybrat z dalších možností, například s pozadím. Stačí kliknout do pole Vzhled nadpisu a vybrat si z nabídky.

Své nastavení potvrďte tlačítkem ULOŽIT.

POKROČILÉ

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.