Registrace do členské sekce přes FAPI formulář 2.0

Máme několik možností, jak registrovat členy do členské sekce a jednou z nich, vázanou na úhradu faktury, je registrace přes FAPI formulář.

Tuto možnost využijete v případě, že prodáváte produkt, ke kterému se váže členská sekce a prodáváte jej přes FAPI formulář umístěný na Miowebu. Celý systém můžete velmi dobře zautomatizovat tak, aby se po úhradě faktury automaticky vygenerovaly přístupové údaje do členské sekce.

Zde si ukážeme, jak vše nastavit, aby automatický systém fungoval.

V horní ovládací liště zvolíme členská sekce>správa členských sekcí

Přejdeme na záložku notifikace FAPI, kde najdeme url, kterou pak použijeme při vytváření prodejního formuláře ve FAPI. Najdeme zde url pro celou členskou sekci a pokud máme vytvořeno více úrovní, pak také url pro každou úroveň.

Požadovanou url pak vložíme do fomuláře FAPI v kroku 4 - Akce

Zde pak v akcích z roletky vybereme událost  Po zaplacení objednávky, případně Po zaplacení položky a akci spustit programový script. Do připraveného řádku zkopírujeme url z členské sekce Miowebu.

Tímto nastavením dosáhneme toho, že po zaplacení objednávky bude klientovi automaticky vygenerován přístup do příslušné členské sekce/úrovně. Přihlašovací údaje a odkaz na přihlašovací stránku mu přijdou e-mailem.

Pokud máme úrovně tvořené tak, že každá je samostatná a např. úroveň 1 není součástí úrovně 2, a klient si zakoupí nejprve úroveň 1 a později úroveň 2, případně si zakoupí obě úrovně najednou, je nutné upravit notifikační url. Pokud tedy chceme aby se uživatel po zaplacení přidal do členské úrovně 2 a zároveň aby mu zůstaly všechny členské úrovně, ve kterých již je, tak v url použijeme místo level=2 řetězec addlevel=2.

Tedy bude pak vypadat následovně http://mujweb.cz/?add_new_member=0&addlevel=2

Registrace do více členských úrovní najednou jedním skriptem

Máte-li více na sobě nezávislých členských úrovní a prodáváte je i jako celý balíček a tedy při zakoupení balíčku potřebujete poskytnou přístup k více úrovním, použijte skript v tomto formátu: http://mujweb.cz/?add_new_member=0&level=0-1-2-3 (jednotlivé úrovně oddělujte pomlčkou)

Časově omezené členství

Pokud potřebujete poskytnout členství na omezený počet dní, uděláte to jednoduše úpravou skriptu, a to tak, že na jeho konec přidáte &days=365, kde počet dní je proměnná, kterou si nastavíte dle svých potřeb.

Skript poté bude vypadat např. takto: http://mujweb.cz/?add_new_member=0&days=365

Registrace v konkrétní hodinu

Pokud v členské sekci používáte evergreen, tedy jednotlivé stránky/lekce se otevírají po určitém počtu dní od registrace a současně pokud posíláte klientům i mailing ke každé nové lekci např. v 8h ráno, potřebujete, aby každý měl lekci v 8h ráno dostupnou. Standardně registrace probíhá v čase, kdy je uhrazena objednávka.
Příklad: fakturu uhradím v 17:30h a tedy přístupy se mi vygenerují v tuto hodinu. Pokud máte v evergreenu nastaveno u druhé lekce otevření po 1 dni, lekce bude přístupná v 17:30 druhý den. Ovšem pokud potřebujete, aby byla přístupná už v 8h ráno, je nutné upravit skript a tím zajistit, že registrace bude nastavena na 8:00 h. 

Upravte skript tak, že na jeho konec přidáte &time=8:00 (hodinu si nastavíte dle svých potřeb).

Skript tedy bude vypadat např. takto: https://mujweb.cz/?add_new_member=0&time=6:00

Znění emailu

Text odesílaného emailu můžete upravit přes volbu v horní ovládací liště členská sekce>správa členských sekcí

Zde pak v oddíle email pro nově registrované můžeme předmět a text emailu upravit. Pouze proměnnou %%login%% je nutné zachovat, aby klientovi přihlašovací údaje přišly.

Členy členské sekce pak uvidíme v přehledu uživatelů –  uživatelé>přehled uživatelů, záložka člen

Po najetí na člena se nám zobrazí volby upravit a smazat.

Pomocí volby upravit můžeme změnit jméno a příjmení, přezdívku, zadat nové heslo či změnit členskou sekci nebo její úrovně.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.