Jak vytvořit stránku s obsahem zdarma

Ke každé kampani potřebujete vytvořit stránky s obsahem zdarma. Jedná se o stránky, kde poskytujete hodnotné informace klientovi a postupně ho připravujete na prodejní stránku.

Stránku s obsahem zdarma vytvoříte jako běžnou stránku webu přes volbu v horní liště ikonou plus a poté "Nová stránka". Zvolte název stránky a níže ze Šablon stránky, vyberte kategorii "Kampaňové" a níže si můžete vybrat jednu z přednastavených šablon.

Není nutné používat kategorii "Kampaňové" ani přednastavené šablony. Můžete si vytvořit zcela vlastní vstupní stránku přes kategorii "Základní" "Prázdná stránka".

Po vytvoření a uložení stránky přiřadíme stránku ke kampani.

Z horní lišty klikněte na "Nastavení (ikona se třemi pruhy) a následně na " Kampaně". Z další nabídky vyberte "Správa kampaní". Zkontrolujte, zda máte vybranou Kampaň, ke které chcete vstupní stránku přiřadit a poté v boxu "Stránka s obsahem zdarma" z roletky vyberte vytvořenou stránku.

Stejným způsobem můžete vytvořit další stránky s obsahem zdarma a přiřadit je do kampaně.