Cesta zákazníka - zdroje návštěvnosti

Zdroj návštěvnosti je místo, odkud na váš web přichází návštěvníci. Typicky je to Facebook, Instagram a další sociální sítě, nebo třeba vyhledavače typu Google aj. Díky této funkci vidíte, kolik lidí vstoupilo do vaší Cesty zákazníka z konkrétního zdroje a můžete tak vyhodnotit efektivitu placené reklamy, sdílení příspěvků apod. 

Jak přidat zdroj návštěvnosti

V úpravách Cesty zákazníka klikněte na "Přidat" a vyberte "Zdroj návštěvnosti".

Následně zdroj pojmenujte, zvolte ikonu popř. barvu ikony. 

Info

Počet zdrojů návštěvnosti není omezen. Můžete jich tedy přidat teoreticky neomezeně mnoho. Dejte však pozor na to, abyste ve zdrojích měli přehled a dokázali vyhodnotit jejich úspěšnost.

Jak vytvořit UTM parametry

Pomocí UTM parametrů lze zjistit a analyzovat odkud přesně na vaše stránky přicházejí návštěvníci. Na základě tohoto zjištění poté můžete optimalizovat samotnou Cestu zákazníka, nebo reklamní kampaně, které na ni směřují návštěvnost.

UTM parametry jsou části textu, které se vkládají za URL adresu stránky. Skládají se ze dvou částí. První určujte druh parametru (například: utm_source=) a za rovnítkem druhá část, což je hodnota daného parametru (například facebook nebo newsletter).

Typy UTM parametrů

Používá se 5 UTM parametrů, z toho jsou 3 základní a 2 doplňující. Níže si ukážeme zápis jednotlivých parametrů.

Základní UTM parametry

 • utm_source= určuje zdroj, ze kterého návštěvník přišel (např. Facebook, Google, email)
 • utm_medium= určuje druh marketingového kanálu (cpc - placené vyhledávání, organic - neplacené vyhledávání, referral - odkaz, banner, email, blog, social, atd.)
 • utm_campaign= určuje kampaň, která přivádí návštěvníky na web (jedná se o pojmenování kampaně)

Doplňující parametry

 • utm_content= určuje bližší obsah jako další podúroveň třídění (např. název reklamní sestavy v PPC reklamě)
 • utm_term= určuje klíčové slovo jako další podúroveň třídění (např. klíčové slovo v PPC reklamě)

Příklad zápisu

Zvolili jste si, že: 

 • zdrojem návštěvnosti je Facebookový příspěvek (utm_source=facebook), 
 • médiem je sociální síť (utm_medium=social
 • a vše je v rámci vaší propagační kampaně “podzim 2020” (utm_campaign=podzim_2020). 
 • Jednotlivé parametry se v URL adrese spojují symbolem &,
 • za URL vaší stránky přidáte lomítko a otazník (/?) a dále následují jednotlivé parametry

Celá URL adresa tedy bude vypadat takto:  

https://www.vasweb.cz/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=podzim_2020

TIP

Výše uvedený zápis si můžete sestavit ručně sami, nebo můžete využít generátor UTM parametrů např. od Googlu na této stránce https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Doporučení

 1. Dávejte při tvorbě UTM parametrů velký pozor na konzistentní názvosloví a přehlednost. 
 2. Pozornost věnujete i velkým a malým písmenům, nepoužívejte diakritiku (háčky a čárky) a místo mezery použijte vždy podtržítko.

Použití UTM parametrů

Takto vzniklou URL adresu následně vložte např. do příslušného příspěvku na Facebooku. Pokud na ni návštěvník klikne, dostane se na váš web a analytický nástroj na základě parametrů ví, že přišel z Facebooku v rámci kampaně “podzim 2020” a že klikl na odkaz v tomto konkrétním příspěvku.

Nastavení UTM parametrů v Miowebu

Nyní je potřeba vytvořit klíč pro třídění těchto parametrů v rámci Cesty zákazníka. Nejlépe si to ukážeme opět na příkladu.

Zvolili jste si, že:

 • jedním z vašich zdrojů pro přístup do Cesty zákazníka je Facebook,
 • všechny vaše odkazy, směřující z Facebooku na Cestu zákazníka, mají v URL adrese nastavené utm_source=facebook

Zbývá tedy v Cestě zákazníka vytvořit "Zdroj návštěvnosti", který pojmenujte Facebook, a do kolonky “UTM source” uveďte hodnotu “facebook”.
Díky tomu pak můžete vyhodnocovat tento zdroj a budou se zde zapisovat všechny přístupy, které mají ve své URL adrese uvedeno utm_source=facebook. 
Takto můžete v rámci Cesty zákazníka vytvořit více zdrojů a vzájemně je mezi sebou porovnávat a vyhodnocovat. 

Pokud chcete vytvořit detailnější třídění a přesnější analýzu, je možné využít další UTM parametry utm_medium nebo utm_campaign, případně i doplňkové parametry utm_content nebo utm_term.

Info

Cesta zákazníka umožňuje libovolný počet zdrojů, což dává možnost velmi podrobného třídění.

Příklad skutečného použití 

Například si můžete v rámci Facebookových aktivit měřit výkon bannerové reklamy nebo příspěvku. Ukázku nastavení vidíte níže.

UTM medium - příspěvek

UTM medium - banner

Filtrování výsledků

Pokud máte pro svou Cestu zákazníka vytvořeno větší množství zdrojů, je pro přehlednost výhodné využít filtr, který vám vyfiltruje jednotlivé zdroje, ale také můžete využít filtrování dle jednotlivých UTM parametrů.

Pro filtr si můžete zvolit různá časová období.