Cesta zákazníka - A/B testování

A/B testování slouží k optimalizaci a vylepšování prodejního procesu celé Cesty zákazníka. Jinými slovy, díky testování můžete zjistit, zda návštěvníci webu lépe reagují např. na zelenou nebo modrou barvu, na jeden nebo druhý obrázek apod.

  • Testovat lze vždy pouze 2 stránky, tedy variantu A a variantu B. Při testování se zaměřte na testování pouze jedné věci, tzn. např. jak návštěvníci reagují na variantu s obrázkem produktu a variantu s videem o produktu. Pokud budete testovat více věcí současně, pak výsledné hodnoty nebudou relevantní a nezískáte přehled o tom, zda daná změna je vhodná či nikoliv.
  • Máte-li více nápadů na testování, testujte vždy postupně. 
  • Nezapomeňte dát dostatek času na otestování a testování vyhodnocujte na základě větší skupiny dat (např. 1000 návštěv). Bude-li mít na obou stránkách dohromady 5 návštěv, o úspěšnosti té které varianty to nebude mít žádnou vypovídající hodnotu.  

Jak nastavit A/B testování úspěšnosti stránek

Jako příklad jsme si zvolili testování obsahové stránky (Jak vytvořit obsahovou stránku se dozvíte zde), kterou si vytvoříme pro A/B test i ve druhé variantě dle návodu níže. 

Na cestě zákazníka přejděte k již nastavené obsahové stránce, která v A/B testování bude pro nás první obsahovou stránkou (varianta A). K obsahové stránce přejděte tímto postupem: 
Klikněte v editaci webu na  "Nastavení" (ozubené kolečko)  > "Cesta zákazníka".

Zobrazí se seznam Vašich vytvořených Cest zákazníka.

Ze seznamu vyberte Cestu zákazníka, u které budete chtít provést A/B testování.  Dále klikněte v menu na Upravit.  Zde uvidíte již dříve vytvořené pole pro obsahovou stránku. 

Najeďte kurzorem myši na pole "Obsahová stránka" a klikněte na ozubené kolečko, které se zobrazí v pravé části. 

V pravém sloupci klikněte na  "+Vytvořit A/B test".

Po kliknutí na tlačítko +Vytvořit A/B test budete mít možnost vytvořit druhou stránku pro A/B testování. Zvolte, zda jako druhou stránku pro testování použijete kopii stávající stránky, vytvoříte zcela novou stránku, nebo použijete jinou již existující stránku. Poté klikněte na tlačítko "Vytvořit A/B test"

Nyní uvidíte, že A/B test je na začátku průběhu. 

Po určité době A/B testování uvidíte výsledné hodnoty za sledované období. Tyto hodnoty uvidíte v editaci vaší vybrané Cesty zákazníka, u které provádíte A/B testování.  

Výsledek A/B testování za sledované období můžete rovněž vidět přímo v editaci obsahové stránky a je zde zobrazen poměr úspěšnosti stránek A a B.

Po ukončení A/B testování lze zvolit (kliknutím na editaci obsahové stránky) lepší stránku "vítězem". Obsah vítězné stránky přepíše obsah stránky původní. Zůstane již jen jedna stránka s původním názvem a vítězným obsahem. Obsah nevítězné stránky se smaže!

Tento způsob A/B testování můžete samozřejmě provádět i na jiných druzích stránek (vstupní, prodejní, děkovací apod.)