Cesta zákazníka - záložka nastavení

INFO

Pokud Cesta zákazníka nebyla doposud vytvořena, přejděte na nápovědu Jak vytvořit cestu zákazníka.

Úprava a mazání Cesty zákazníka

Vyberte cestu zákazníka, kterou si přejete nastavit, a klikněte na symbol se třemi tečkami viz. obrázek.

Po kliknutí se zobrazí menu, ze kterého vyberte, zda si přejete cestu upravit nebo smazat. 
Kliknutím na tlačítko "Smazat" smažete vytvořenou cestu zákazníka. 
Tlačítkem "Upravit" se dostanete do nastavení cesty zákazníka.

Pozor!

Pokud smažete Cestu zákazníka, dojde ke smazání stránek webu, které byly do této Cesty zákazníka přiřazeny! 

Nastavení Cesty zákazníka

Po kliknutí na název Cesty zákazníka, nebo na tlačítko "Upravit", se zobrazí detail vybrané Cesty zákazníka. Vlevo vidíte název vaší Cesty zákazníka. V pravém panelu vidíte konkrétní statistiky vámi vybrané Cesty zákazníka. Nyní přejděte do záložky "Nastavení"

Základní nastavení

V první části "Základní nastavení" můžete upravit Název cesty zákazníka.

Nastavení statistik

V této části nastavíte, zda si přejete zobrazovat ve statistikách tržby a počet kontaktů, které jste získali. Podrobné vysvětlení tohoto nastavení naleznete v nápovědách Jak měřit prodeje a Jak měřit počet kontaktů v databázi.

Pokročilé nastavení

Přístupový kód je automaticky generované číslo, které si můžete případně libovolně upravit. Tento kód budete používat jako hodnotu atributu "setuser" v URL adrese stránek, na které chcete umožnit vstup pouze registrovaným uživatelům (zadali vám v rámci cesty zákazníka e-mailovou adresu). Přístupový kód musí být jedinečný pro každou cestu zákazníka. Maximální délka kódu je 10 znaků a může obsahovat pouze čísla a znaky bez diakritiky a bez mezer.

Délka platnosti přístupu je doba od registrace, po kterou může uživatel vstoupit na neveřejné stránky cesty zákazníka. Po jejím vypršení se uživateli přístup znemožní. Při vytvoření nového přístupu se uživateli vynulují všechny odpočty a bude cestou zákazníka procházet opět od začátku. Pokud nic nevyplníte, platnost přístupu se nastaví na jeden rok.

Přesměrování ze vstupní stránky - pokud už je uživatel registrovaný v rámci vaší cesty zákazníka a znovu se pokouší o přístup na stránku s registrací, můžete ho místo toho nasměrovat rovnou na první stránku s obsahem.

Evergreen - aktivní evergreen mód zpřístupní registrovaným uživatelům pouze ty stránky, na které je přímo odkážete (za použití výše nastaveného přístupového kódu v URL např. při odkazování z vaší e-mailové kampaně navázané na cestu zákazníka). Pokud jste u stránek nastavili čas zveřejnění, toto nastavení se při aktivním Evegreen módu nebere v úvahu. Při neaktivním evergreen módu budou stránky cesty zákazníka přístupné ihned, případně v čas nastavený u konkrétní stránky cesty zákazníka.

Po dokončení nastavení nezapomeňte Uložit změny, pomocí tlačítka ve spodní liště.