Cesta zákazníka - jak vytvořit novou cestu zákazníka?

V horní ovládací liště klikněte na Nastavení a následně z levého panelu menu vyberte Cesty zákazníka.

Zobrazí se modul Cesty zákazníka. Novou cestu vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat.

Vyberte z nabídky typ cesty zákazníka, který chcete vytvořit. Vybrat můžete z předpřipravených šablon nebo můžete vytvořit vlastní cestu zákazníka.

V dalším kroku doplňte do volného pole název cesty zákazníka a pokračujte kliknutím na tlačítko Vytvořit cestu zákazníka.

Poté se zobrazí nově vytvořená cesta, kterou můžete dále upravovat. Stačí kliknout na tlačítko Upravit, které najdete v levém horním rohu.

Kliknutím na tlačítko Přidat můžete vytvořit další stránky cesty zákazníka. Následně z menu vyberte, který typ stránky chcete doplnit.

Typy stránek cesty zákazníka:

  • Zdroj návštěvnosti
  • Vstupní stránka
  • Obsahová stránka
  • Prodejní stránka
  • Objednávka
  • Upsell stránka
  • Děkovací stránka

Jednotlivé stránky můžete dále upravovat. Jakmile najedete myší na konkrétní stránku, objeví se v horní části tzv. kontextové menu, kde máte na výběr:

  • Ikona šipek do stran (přesun) - jestliže uchopíte stránku za tuto ikonu, můžete změnit pořadí stránek.
  • Ikona nastavení (editace) - ikona pro nastavení stránky. Nastavení se zobrazí v pravém panelu. Jednotlivé typy stránek mají své specifické nastavení. V každé stránce je však potřeba nastavit název a URL stránky. 
  • Ikona koše (smazání) - smaže stánku z cesty zákazníka.

V nastavení jednotlivých částí cesty zákazníka, můžete nastavit Název a webovou Stránku. Je zde také možnost vytvořit A/B test dvou webových stránek, více informací naleznete v nápovědě Cesta zákazníka - A/B test. V nastavení můžete aktivovat Omezený přístup, který umožní zobrazit obsah pouze registrovaným uživatelům. Libovolně můžete nastavit i Datum zveřejnění stránky.

V případě, že máte na stránce vložený element Navigace cesty zákazníka, zde můžete aktivovat případně deaktivovat toto zobrazení na stránce. Dále zde můžete nastavit Název stránky v navigaci a případně můžete upravit Název v navigaci před zveřejněním stránky. Nastavuje se zde také Obrázek náhledu v navigaci a Obrázek náhledu před zveřejněním stránky.

Až dokončíte nastavení cesty zákazníka je potřeba provedené změny Uložit tlačítkem v dolním panelu.