Cesta zákazníka - jak vytvořit novou cestu zákazníka?

1. V horní ovládací liště klikněte na "Nastavení" (ikona s ozubeným kolečkem) a následně z levého panelu menu vyberte "Cesty zákazníka".

2. Zobrazí se modul Cesty zákazníka. Novou cestu vytvoříte kliknutím na tlačítko "Přidat"

3. Vyberte z nabídky typ cesty zákazníka, který chcete vytvořit. Vybrat můžete z předpřipravených šablon nebo můžete vytvořit vlastní cestu zákazníka.

Typy cest zákazníka:

 • Získávání kontaktů
 • Produktová kampaň
 • Webinářový prodej
 • Klasická kampaň
 • Vlastní cesta zákazníka

4. V dalším kroku doplňte do volného pole název cesty zákazníka a pokračujte kliknutím na tlačítko "Vytvořit cestu zákazníka".

5. Poté se zobrazí nově vytvořená cesta, kterou můžete dále upravovat. Stačí kliknout na tlačítko "Upravit", které najdete v levém horním rohu.

6. Kliknutím na tlačítko "Přidat" můžete vytvořit další stránky cesty zákazníka. Následně z menu vyberte, který typ stránky chcete doplnit.

Typy stránek cesty zákazníka:

 • Zdroj návštěvnosti
 • Vstupní stránka
 • Obsahová stránka
 • Prodejní stránka
 • Objednávka
 • Upsell stránka
 • Děkovací stránka

7. Jednotlivé stránky můžete dále upravovat. Jakmile najedete myší na konkrétní stránku, objeví se v horní části tzv. kontextové menu, kde máte na výběr:

 • Ikona šipek do stran (přesun) - jestliže uchopíte stránku za tuto ikonu, můžete změnit pořadí stránek.
 • Ikona nastavení (editace) - ikona pro nastavení stránky. Nastavení se zobrazí v pravém panelu. Jednotlivé typy stránek mají své specifické nastavení. V každé stránce je však potřeba nastavit název a URL stránky. 
 • Ikona koše (smazání) - smaže stánku z cesty zákazníka.

8. V nastavení jednotlivých částí cesty zákazníka, můžete nastavit N ázev a webovou Stránku. Je zde také možnost vytvořit A/B test dvou webových stránek, více informací naleznete v nápovědě Cesta zákazníka - A/B test. V nastavení můžete aktivovat Omezený přístup, který umožní zobrazit obsah pouze registrovaným uživatelům. Libovolně můžete nastavit i Datum zveřejnění stránky.

9. V případě, že máte na stránce vložený element Navigace cesty zákazníka, zde můžete aktivovat případně deaktivovat toto zobrazení na stránce. Dále zde můžete nastavit Název stránky v navigaci a případně můžete upravit Název v navigaci před zveřejněním stránky. Nastavuje se zde také Obrázek náhledu v navigaci a Obrázek náhledu před zveřejněním stránky.

10. Až dokončíte nastavení cesty zákazníka je potřeba provedené změny Uložit tlačítkem v dolním panelu.