Použití štítků v článcích na blogu

Každému článku na blogu je možné přiřadit různé štítky, které se pak budou objevovat vedle blogu jako seznam hlavních témat prolínajících se ve vašich článcích. V této nápovědě uvidíte, jak se štítky dají nastavit.

Štítky slouží, podobně jako kategorie, k tématickému třídění článků. Štítky fungují prakticky jako klíčová slova, podle kterých si může návštěvník vašeho blogu vybírat články, o které má zájem.

Nastavení štítků

V administraci vašeho webu v horním menu přejděte do WordPressu.

Ve Wordpressu nejděte záložku Příspěvky, kde vyberte možnost Štítky.

V sekci Vytvořit nový štítek do kolonky Název napište název štítku, ke kterému pak budete přiřazovat články vztahující se k tématu. Poté také uveďte, jak chcete, aby se štítek zobrazoval v URL adrese v kolonce Název URL. Potvrďte tlačítkem Vytvořit nový štítek

Jestliže URL nevyplníte, převezme se z názvu štítku.

Po vytvoření se štítek ukáže v pravé části editoru. Po najetí myší na konkrétní štítek se rozbalí možnosti jeho úpravy.

Každý štítek je možné přiřadit k článku přímo při jeho tvorbě či editaci.

Pokud nepotřebujete zadávat jinou URL štítku, než tu, která se automaticky převezme z názvu, tvořte nové štítky přímo při psaní článků.

V editaci článku v pravé části najdete část štítky, kam můžete jednoduše zadat slova, která se k danému článku vztahují (oddělujte čárkami). 

Po uložení se vám štítky ihned přiřadí k danému článku a současně je poté najdete v přehledu štítků. 

Funguje zde i našeptávač, který vám nabízí již dříve vytvořené štítky.

Na hlavní stránku blogu, k detailu článku či do jiného umístění, kde používáte sidebar, je možné do sidebaru vložit widget se štítky. Najdete ho, stejně jako další, v přehledu dostupných widgetů. 

Štítky se na blogu vašim návštěvníkům zobrazují takto.