Návod na vytvoření kampaně na webu

Funkce kampaní využijete všude tam, kde chcete lidem poskytovat zajímavý obsah, ale zároveň nechcete, aby byl veřejně viditelný na webu. Jsou skvělou volbou pro zpřístupnění videí, ebooků a dalších materiálů výměnou za kontakt, ynásledné budování důvěry díky postupnému odemykání dalšího obsahu, až po následný prodej včetně časově omezených nabídek.

Kampaň využijte také v případě, že prodáváte vlastní online kurz. Abyste lidem před vstupem do kurzu poskytli co nejvíce informací a přiblížili jim všechny výhody a přínosy, můžeme k tomu využít právě kampaň. Zde před samotným prodejem poskytnete obsah zdarma, např. několik videí, která uvolňujete v určitých časových intervalech. Klientům předáte hodnotné informace, sdělíte, co jim kurz přinese, a vedete je až k prodejní stránce.

Ve spojení s kampaněmi se typicky používá webový formulář, prostřednictvím kterého si můžete návštěvníkům webu říci o kontakt a na základě toho je přesměrovat na obsahovou stránku kampaně.

Jak kampaně obecně fungují

  • Každá kampaň obsahuje jednu tzv. vstupní stránku a jednu (nebo více) obsahových stránek.
  • Vstupní stránka je vždy veřejně dohledatelná a zpravidla obsahuje webový formulář, s pomocí kterého se uživatelé do kampaně registrují.
  • Obsahové stránky veřejně dostupné nejsou. Jsou dostupné pouze na základě speciální URL adresy obsahující atribut setuser s ID dané kampaně.
  • Pokud se uživatel pokusí dostat na obsahovou stránku kampaně bez atributu setuser, přičemž ještě není v kampani registrován, je automaticky přesměrován na vstupní stránku kampaně.
  • ID kampaně si volíte ve správě kampaně a doporučuje se pro každou kampaň používat vlastní ID.
  • Jakmile uživatel vstoupí na obsahovou stránku kampaně přes url adresu obsahující atribut setuser, uloží se do jeho prohlížeče cookie soubor s informací o datu a času vstupu do kampaně a jejím ID.
  • Na základě uloženého data a času můžete v rámci kampaní pracovat s nejrůznějšími časově omezenými nabídkami, odpočty apod.

Pro vytvoření kampaně klikněte v horní liště na tlačítko Nastavení (ikona se třemi pruhy) / Kampaně / Správa kampaní a klikněte na modré tlačítko Nová kampaň. Zadejte název a klikněte na Vytvořit kampaň.

Po uložení před sebou uvidíte nastavení kampaně, které se skládá ze dvou částí - Stránky kampaně a Nastavení.

Na záložce Stránky kampaně vyberte vstupní stránku a první stránku s obsahem zdarma. Pro přidání další obsahové stránky klikněte na tlačítko Přidat stránku.

Abyste mohli vstupní stránku kampaně a obsahové stránky vybrat, je potřeba je mít předem vytvořené.

Na záložce Nastavení můžete změnit název kampaně, přístupový kód (ID kampaně), nastavit délku platnosti přístupu (jak dlouho si bude prohlížeč uchovávat cookie), nastavit přesměrování ze vstupní stránky, evergreen nebo kampaň smazat. Nakonec nezapomeňte všechny změny Uložit.

Aby se lidé registrovaní v kampani dostali k obsahu zdarma, je potřeba jim zasílat URL adresy obsahových stránek včetně atributu setuser. Správnou URL adresu jednotlivých obsahových stránek získáte tak, že se po uložení změn v kampani vrátíte zpět do jejího nastavení. Na záložce Stránky kampaně nyní pod všemi obsahovými stránkami uvidíte potřebnou URL adresu včetně atributu setuser.

Pokud lidem zašlete URL adresu obsahové stránky kampaně standardně zkopírovanou z adresního řádku internetového prohlížeče, tak se na ni nedostanou. Místo toho budou přesměrováni na vstupní stránku kampaně.

Tip

Než kampaň spustíte a začněte do ní přivádět první uživatele, vše si důkladně otestujte sami na sobě. Využijte k tomu anonymní okno prohlížeče, díky kterému nasimulujete situaci, kdy na svém webu budete jako nový uživatel.